• 1.

  INT Inter
  23-5 51
 • 2.

  LEV Levice
  17-11 45
 • 3.

  LUC Lučenec
  15-13 43
 • 4.

  PDA Prievidza
  16-12 43
 • 5.

  SVT Svit
  14-14 42
 • 6.

  ZIL Žilina
  14-13 41
 • 7.

  HAN Handlová
  9-18 36
 • 8.

  SNV Spišská N.V.
  9-18 36
 • 9.

  KOM Komárno
  7-20 34

Predčasné ukončenie Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) je udalosť, ktorá sa v doterajšej histórii najvyššej súťaži mužov neudiala. Riaditeľ SBL Peter Mičuda priblížil v rozhovore situáciu vedúcu k danému kroku, ale aj ďalšie kroky a dopady na fungovanie súťaže.

- Ako sa rodilo rozhodnutie predčasne ukončiť sezónu?

„V prvom rade je potrebné uviesť, že každé predčasné ukončenie, respektíve zásah do prebiehajúcej sezóny, je veľmi nešťastný krok a má dôsledky na všetkých účastníkov. Akonáhle sa začalo uvažovať nad prerušením, až zrušením sezóny, rozbehla sa veľká rozprava nad možnými následkami. Zástupcovia klubov boli nútení rozhodnúť sa veľmi rýchlo, s ohľadom na možné zdravotné následky, ale aj fungovanie klubov ako takých.“

- Kedy a aké boli prvé signály vedúce k tomuto kroku?

„Mali sme naplánovanú členskú schôdzu, ktorá sa mala uskutočniť 17. marca a malo sa na nej prijať rozhodnutie. Ale s rýchlo sa meniacou situáciou a vývojom ochorenia nielen na Slovensku, ale aj v Európe, sme boli nútení konať neodkladne.“

- Boli v hre aj nejaké alternatívy?

„Samozrejme, zvažovali sa aj iné alternatívy ako odklad, respektíve prerušenie ligy. Aktuálne s odstupom krátkeho času však musím konštatovať, že rýchle rozhodnutie o zrušení ligového ročníka vnímam ako jediné možné. Predišli sme tým možným komplikáciám s odchodom zahraničných hráčov, respektíve ich možným nakazením sa na území Slovenska a liečbou.“

IMG 1751

- Prekvapila vás, respektíve potešila vás jednohlasná podpora klubov?

„Komunikácia so štatutármi klubov bola veľmi korektná a promptná. Musím konštatovať, že všetci mali záujem situáciu riešiť, a tým aj minimalizovať možné negatívne následky. Rád by som im aj touto cestou chcel poďakovať za spoluprácu.“

- Liga bola vyrovnaná, očakávalo sa mimoriadne atraktívne a zaujímavé play off. Z tohto pohľadu asi predčasné ukončenie sezóny mrzí najviac, že?

„Ako som už spomínal, každé vonkajšie ovplyvnenie ligy má negatívne následky, nielen s ohľadom na aktuálnu sezónu a vyrovnanosť družstiev. Aj keď liga mala svojich favoritov, samotné ligové zápasy, či Final Four Slovenského pohára ukázalo, že sme mali pred sebou veľmi atraktívne play off. O to viac ma to mrzí a ešte dlho bude trápiť.“

- Konečné poradie nebolo vyhlásené. Ako to bude v tomto smere riešené s prípadnou účasťou v európskych súťažiach?

„Keďže sme nemali ukončenú základnú časť a družstvá nemali odohraný rovnaký počet zápasov, tak sme neurčili konečné poradie. Hrací poriadok nad takouto alternatívou neuvažuje. Pre prípadné nasadzovanie klubov do európskych súťaží sa bude brať do úvahy aktuálne poradie.“

IMG 2036

- Aký ekonomický dopad bude mať tento krok na súťaž?

„Samozrejme, najväčší dopad to bude mať na samotné kluby. Budú sa musieť vyrovnať so stratou príjmov z návštevnosti zápasov, nedodržania zmlúv s partnermi, či predčasným ukončením hráčskych a trénerských zmlúv. Osobne si najviac želám, aby kluby našli možnosti a alternatívy tak, aby to nemalo vplyv na ich ďalšiu účasť v SBL, ktorá sa dúfam naplno rozbehne v ďalšom ligovom ročníku.“

- Bude sa prípadne riešiť nejaká finančná podpora z SBA?

„Ešte je asi predčasné hovoriť o tom, ako budeme riešiť prípadnú podporu, keď nevieme ako dlho bude trvať prerušenie. Je to však na komunikácii SBA a SBL a hľadaní možností.“

- Na aktuálnu situáciu s koronavírusom nebol pripravený asi nik, bude sa v tomto smere dopĺňať Hrací poriadok SBA do ďalšieho ročníka?

„Je to precedens a určite budeme uvažovať nad zapracovaním takejto situácie do poriadkov a predpisov.“

IMG 2030

- Čo ďalšie čaká riaditeľa SBL v najbližších dňoch a týždňoch?

„Je potrebné predčasne ukončiť skončenú sezónu. V krátkom čase predložím klubom finančné vyčíslenie. Napriek tomu, že sezóna nebola ukončená, podlžnosti musia byť vyrovnané a s čistým stolom vstúpime do rokovaní s SBA o poverení na riadenie najvyššej mužskej súťaže na ďalšie obdobie. Súčasná situácia je veľmi nepriaznivá pre šport, no myslím si, že želaním nás všetkých je, aby sa rýchlo vyriešila a opätovne sme mohli fanúšikom basketbalu prinášať radosť do hál.“

- Čo by ste v tejto neľahkej situácii odkázali fanúšikom SBL?

„V ťažkých situáciách sa ukáže charakter a povaha ľudí. Športovci sú naučení bojovať a znášať aj prehry. Momentálna situácia sa javí pre šport veľmi nepriaznivo, no vždy je šanca na nový začiatok. Prajem teda všetkým občanom Slovenska, športovcov nevynímajúc, veľa trpezlivosti a zdravia s nádejou, že v krátkom čase sa budeme môcť opätovne stretávať v halách a baviť sa basketbalom. Buďme pozitívni a silní.“

Foto: archív, Vladimír Králik