• 1.

  LEV Patrioti
  10-3 23
 • 2.

  KMR Komárno
  9-4 22
 • 3.

  HAN Handlová
  9-4 22
 • 4.

  SVT Svit
  8-5 21
 • 5.

  SNV Rytieri
  7-7 21
 • 6.

  INT Inter
  5-8 18
 • 7.

  PDA Prievidza
  5-8 18
 • 8.

  LUC Lučenec
  5-9 19
 • 9.

  NIT Nitra
  2-12 16

V spolupráci so Združením basketbalových rozhodcov, na čele s národným školiteľom Borisom Gabarom, vám prinášame ďalšiu pomerne zaujímavú novinku. Počas ligových stretnutí často príde k situáciám, ktoré sú nejednoznačné a vyvolávajú emócie nielen na palubovke, ale aj v hľadisku. Samotní rozhodcovia sa pozreli na niekoľko situácií z úvodných zápasov novej sezóny a prinášajú vysvetlenie, prečo sa rozhodli tak, ako sa rozhodli a či ich rozhodnutie bolo v danej chvíli správne. "Očami rozhodcu" je nová mesačná rubrika, s ktorou sa budete aj u nás stretávať.

Situácia č. 1 - Zrážanie hodu na kôš a bránenie hodu na kôš - dovolená hra

Podľa článku 31.1.1 pravidiel basketbalu platí, že hod na kôš alebo trestný hod končí, keď lopta:

 • spadne priamo zhora do koša a zostane v koši alebo ním prepadne
 • nemá možnosť spadnúť do koša
 • dotkne sa obruče
 • dotkne sa podlahy
 • stane sa mŕtvou

Článok 31.2.3 pravidiel basketbalu znie: Ustanovenia o zrážaní hodu na kôš platia dovtedy pokiaľ:

 • Lopta počas hodu nemá možnosť padnúť do koša
 • Lopta sa dotkla obruče

V tomto prípade sa lopta dotkla obruče, čo znamená, že po dotyku s obručou mohol hráč B95 loptu legálne odraziť. Po dotyku s obručou už nezáleží, či lopta je v stúpajúcej fáze, klesajúcej fáze, alebo či má šancu padnúť do koša. 

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

 

Situácia č. 2 - Patrioti Levice - MBK Baník Handlová (4. októbra) - nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich kritérií:

 • Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel
 • Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok
 • Kritérium C3 – Zbytočný kontakt spôsobený obrancom v snahe zastaviť protiútok súpera, keď hráč nemá záujem hrať loptu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš
 • Kritérium C4 – Nedovolený kontakt zozadu alebo zboku spôsobený posledným obrancom na hráča, ktorý ma otvorenú cestu k súperovmu košu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš


V tomto prípade rozhodca uplatnil kritérium C3, kde hráč B24 nemal záujem hrať loptu a spôsobil kontakt, ktorým zastavil protiútok družstva A. 

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 3 - BKM Lučenec - BC Komárno (30. septembra) - nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich kritérií:

 • Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel
 • Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.
 • Kritérium C3 – Zbytočný kontakt spôsobený obrancom v snahe zastaviť protiútok súpera, keď hráč nemá záujem hrať loptu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš
 • Kritérium C4 – Nedovolený kontakt zozadu alebo zboku spôsobený posledným obrancom na hráča, ktorý ma otvorenú cestu k súperovmu košu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš

V tomto prípade brániaci hráč B12 spôsobil kontakt zozadu. Kontakt nastal na ruku, s ktorou útočiaci hráč nedribloval. Hráč B12 nemal žiadny záujem hrať loptu a kontakt mal byť podľa kritéria C3 posúdený ako nešportová chyba.

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

 

Situácia č. 4 - Patrioti Levice - MBK Baník Handlová (4. októbra) - nešportová chyba - normálna chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich kritérií:

 • Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel
 • Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok
 • Kritérium C3 – Zbytočný kontakt spôsobený obrancom v snahe zastaviť protiútok súpera, keď hráč nemá záujem hrať loptu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš
 • Kritérium C4 – Nedovolený kontakt zozadu alebo zboku spôsobený posledným obrancom na hráča, ktorý ma otvorenú cestu k súperovmu košu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš

V tomto prípade mal brániaci hráč A18 záujem hrať loptu, pretože bol útočiacemu hráčovi otočený tvárou vpred, pohyboval sa rovnakým smerom ako útočník a kontakt nastal na ruku, ktorou útočník dribloval.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

 

Situácia č. 5 - MBK Ružomberok - Young Angels Košice (7. októbra) - kroky

Podľa článku 25.2.1 pravidiel basketbalu platí:

Výber obrátkovej nohy hráčom, ktorý chytil živú loptu na ihrisku:

 • počas toho, ako je v pohybe alebo po dokončení driblingu, môže urobiť dva kroky pri zastavení, prihrávke alebo vystrelení lopty, ale zároveň platí, že:
 • hráč sa nesmie dotknúť podlahy rovnakou nohou alebo oboma nohami po sebe potom, ako ukončil dribling alebo získal loptu pod kontrolu

Preložené do laickej reči: pri „dvojtakte“ nie je dovolené skočiť na tú istú nohu dva krát po sebe. V tomto prípade sa útočiaca hráčka A23 dotkla dvakrát po sebe podlahy pravou nohou, čo malo byť posúdené ako porušenie pravidla o krokoch. 

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

Zdroj: refbasket.sk

Foto: Tony Mark