• 1.

  LEV Levice
  25-7 57
 • 2.

  PDA Prievidza
  20-12 52
 • 3.

  SVT Svit
  19-13 51
 • 4.

  KMR Komárno
  19-13 51
 • 5.

  HAN Handlová
  18-14 50
 • 6.

  SNV Rytieri
  16-16 48
 • 7.

  INT Inter
  13-19 45
 • 8.

  LUC Lučenec
  10-22 42
 • 9.

  NIT Nitra
  4-28 36

Záver základnej časti bol dramatický do poslednej sekundy, pri veľkej porcii duelov sa našli momenty, o ktorých sa diskutovalo. Združenie basketbalových rozhodcov, na čele s národným školiteľom Borisom Gabarom, si pripravilo už šiestu edíciu rubriky „Očami rozhodcu“. V tomto prípade si nachystali osem zápasových situácií.

Situácia č. 1 - priestupok

V článku 17.3.2 Oficiálnych pravidiel basketbalu je uvedené: Počas vhadzovania ostatní hráči nesmú ktoroukoľvek časťou tela presahovať hraničnú čiaru, pokiaľ vhodená lopta ňou neprejde. Porušenie tohto pravidla je priestupok. V tomto prípade brániaci hráč B3 v snahe zablokovať vhadzovanie A0 stúpil ľavou nohou na koncovú čiaru a rukami za ňu presiahol, čím sa dopustil priestupku. Rozhodcovia mali odpískať priestupok a na hodinách hodu na kôš malo byť nastavené nových 14 sekúnd na útok pre vhadzujúce družstvo.

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 2 - nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

 • Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.

V tomto prípade A6 zasiahol zboku prenikajúceho hráča B33. Tento zákrok bol nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt a teda splnil všetky atribúty na udelenie nešportovej chyby podľa kritéria C2.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 3 - nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

 • Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.

V tomto prípade brániaci hráč A16 zasiahol nadmerným úderom B1. Tento zákrok bol neprimerane tvrdý, nebezpečný a splnil teda kritérium C2 na udelenie nešportovej chyby. Rozhodcovia vyhodnotili situáciu ako normálny faul.

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 4 - nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

 • Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.

V tomto prípade A4 fauloval B1 pri pokuse o hod na kôš. A4 mal legitímny záujem hrať loptou, to znamená, že situáciu nemožno vyhodnotiť ako nešportovú chybu podľa kritéria C1. Toto je normálny faul.

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 5 - technická chyba

Podľa článku 36.2.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude (okrem iného): Filmovať chybu.

V tomto prípade brániaci hráč A7 skákal proti strieľajúcemu B1 a spôsobil nedovolený kontakt. Rozhodca situáciu nesprávne vyhodnotil ako pokus filmovať osobnú chybu hráčom B1. Situácia mala byť vyhodnotená ako faul A7 a hráč B1 mal strieľať 3 trestné hody.

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 6 - kroky

V článku 25.2.1 Oficiálnych pravidiel je uvedené, že - Pri prihrávke alebo pokuse o hod na kôš môže hráč z obrátkovej nohy vyskočiť, ale žiadna noha sa nesmie vrátiť na podlahu predtým, ako lopta opustila jeho ruku (-y).

V tomto prípade lopta opustila ruky strieľajúceho B1, následne došlo k bloku od A5 a strieľajúci B1 okamžite získal loptu späť pod kontrolu. Lopta na okamih opustila ruky B1, čo sa považuje za legitímny pokus o strelu a nemožno v tomto prípade situáciu posúdiť ako porušenie pravidla o krokoch. Správne rozhodnutie malo byť "no call" a malo sa pokračovať v hre bez prerušenia.

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 7 - nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

 • Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.

V tomto prípade doskakujúci A17 nedovolene zatiahol za dres B15, čím získal nešportovú výhodu pri doskakovaní. Tento kontakt nebol legitímnym pokusom hrať loptou v duchu pravidiel a boli splnené kritéria pre udelenie nešportovej chyby podľa kritéria C1.

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 8 - kroky

V článku 25.2.1 Oficiálnych pravidiel je uvedené, že hráčka sa nesmie dotknúť podlahy rovnakou nohou, alebo oboma nohami potom, ako ukončila dribling, alebo získala loptu pod kontrolu.

V tomto prípade sa B4 v snahe dosiahnuť kôš odrazila pri zakončení dvakrát po sebe tou istou nohou. Rozhodcovia vyhodnotili situáciu správne ako porušenie pravidla o krokoch a kôš neuznali. Vhadzovanie v tomto prípade bude priznané pre družstvo A, a keďže sa "rušil" dosiahnutý kôš z hry, tak bude vykonané z predĺženej čiary trestného hodu.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Zdroj: refbasket.sk

Foto: Martin Havran