• 1.

  LEV Levice
  25-7 57
 • 2.

  PDA Prievidza
  20-12 52
 • 3.

  SVT Svit
  19-13 51
 • 4.

  KMR Komárno
  19-13 51
 • 5.

  HAN Handlová
  18-14 50
 • 6.

  SNV Rytieri
  16-16 48
 • 7.

  INT Inter
  13-19 45
 • 8.

  LUC Lučenec
  10-22 42
 • 9.

  NIT Nitra
  4-28 36

Play off vrcholí a v posledných dňoch sa vo veľkej miere diskutovalo o situáciách zo zápasov v Leviciach a na Spiši. Združenie basketbalových rozhodcov, na čele s národným školiteľom Borisom Gabarom, si v ôsmej edícii rubriky "Očami rozhodcu", posvietilo vo veľkej miere na tieto momenty, ktoré vzbudili veľké vášne na sociálnych sieťach. 

Situácia č. 1 - technická chyba

Podľa článku 36.2.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude (okrem iného):

 • filmovať chybu

V Oficiálnom výklade pravidiel je popísaný postup v prípade filmovania nasledovne:

36-12 Výrok: Kedykoľvek hráč filmuje chybu, použije sa nasledujúci postup:

 • bez prerušenia hry rozhodca použije signál pre filmovanie tak, že dvakrát zdvihne predlaktie
 • keď je stretnutie zastavené, hráčovi a hlavnému trénerovi tohto družstva bude udelené upozornenie. Každé družstvo má nárok na 1 upozornenie na filmovanie
 • pri ďalšom filmovaní chyby u ktoréhokoľvek hráča tohto družstva bude udelená technická chyba. To platí aj v prípade, ak stretnutie nebolo prerušené a nebolo udelené upozornenie za predchádzajúce filmovanie ktorémukoľvek hráčovi alebo hlavnému trénerovi tohto družstva
 • ak dôjde k nadmernému filmovaniu bez akéhokoľvek kontaktu, je možné udeliť technickú chybu okamžite bez udeleného upozornenia

V tejto situácii najskôr filmoval faul hráč A7 pri kontakte s uvoľňujúcim sa B1 v rohu ihriska. Medzi hráčmi síce došlo ku kontaktu, ale tento nebol natoľko intenzívny, aby spôsobil takýto pád hráča A7 na palubovku. Na toto reagovali dvaja rozhodcovia zhodne ukázaním signálu filmovania a v hre sa pokračovalo. Následne v pokračujúcom útoku hráč A7 pri doskoku opäť filmoval faul a spadol na palubovku po kontakte rukami s B22, ktorý nebol natoľko intenzívny, aby spôsobil takýto pád. Rozhodcovia udelili A7 technickú chybu za filmovanie.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 2 - technická chyba

Podľa článku 36.2.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude (okrem iného):

 • filmovať chybu

V Oficiálnom výklade pravidiel je popísaný postup v prípade filmovania nasledovne:

36-12 Výrok: Kedykoľvek hráč filmuje chybu, použije sa nasledujúci postup:

 • bez prerušenia hry rozhodca použije signál pre filmovanie tak, že dvakrát zdvihne predlaktie
 • keď je stretnutie zastavené, hráčovi a hlavnému trénerovi tohto družstva bude udelené upozornenie. Každé družstvo má nárok na 1 upozornenie na filmovanie
 • pri ďalšom filmovaní chyby u ktoréhokoľvek hráča tohto družstva bude udelená technická chyba. To platí aj v prípade, ak stretnutie nebolo prerušené a nebolo udelené upozornenie za predchádzajúce filmovanie ktorémukoľvek hráčovi alebo hlavnému trénerovi tohto družstva
 • ak dôjde k nadmernému filmovaniu bez akéhokoľvek kontaktu, je možné udeliť technickú chybu okamžite bez udeleného upozornenia

V tejto situácii hráč A7 pri streľbe bez akéhokoľvek kontaktu s obrancom B11 spadol na palubovku v snahe filmovať faul. V súlade s posledným bodom uvedeného výroku bola v tomto prípade udelená hráčovi A7 technická chyba (jeho druhá v zápase). Hráč A7 bol automaticky vylúčený do konca stretnutia (game disqualification - GD) za dve technické chyby. Tento hráč už za svoje nešportové prejavy po vylúčení nemohol byť a ani nebol potrestaný rozhodcami, ale riadiacim orgánom súťaže, ktorým je Hracia komisia SBA.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 3 - technická chyba, diskvalifikačná chyba

Podľa článku 36.2.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude (okrem iného):

 • dráždiť, alebo znevažovať súpera.

Zároveň podľa článku 38.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že výrazné nešportové správanie hráča, náhradníka, trénera, asistenta trénera, hráča, ktorý nie je oprávnený hrať, alebo osoby sprevádzajúcej družstvo je diskvalifikačná chyba.

V tomto prípade sa jedná o komplexný klip, kde môžeme vidieť sled situácií. Najprv hráč A14 po odhodení lopty hráčom B0 nešportovo dráždil súpera tlieskaním pred jeho tvárou, čo ostalo nepotrestané a v hre sa pokračovalo. Následne bola odpískaná osobná chyba A14 na B0 pri uvoľňovaní. Po odpískaní osobnej chyby A14 a zastavení hodín hry hráč A6 nešportovo slovne provokoval súpera B1 – „trash talk“ – z bezprostrednej blízkosti do tváre. Toto však ostalo nepotrestané. Reakciou B1 bolo odsotenie A6 počas prerušenej hry, za čo bol B1 v súlade s pravidlami zo stretnutia vylúčený.

Výsledok: V slede situácií teda vidíme postupne nesprávne rozhodnutie (neudelená technická chyba A14), správne rozhodnutie (faul A14), nesprávne rozhodnutie (neudelená technická chyba A6) a správne rozhodnutie (diskvalifikačná chyba B1).

Situácia č. 4 - „landing“ faul, nešportová chyba, diskvalifikačná chyba

Podľa článku 33.6 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že hráč, ktorý vyskočil do vzduchu z niektorého miesta na ihrisku, má právo dopadnúť späť na to isté miesto, resp. má právo dopadnúť na iné miesto na ihrisku za predpokladu, že miesto dopadu a priama cesta medzi miestom odrazu a miestom dopadu nie je v momente výskoku obsadená súperom.

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

 • kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok

Zároveň podľa článku Oficiálnych pravidiel basketbalu 38.2.3 Násilné správanie platí, že ak sa akýkoľvek hráč dopustí hrubých agresívnych činov voči súperom, alebo rozhodcom, tak musí byť okamžite vylúčený. Prvý rozhodca musí incident oznámiť riadiacemu orgánu súťaže.

V tomto prípade sa jedná o komplexný klip, kde môžeme vidieť sled situácií. V úvode klipu strieľal hráč B11 za 3 body, pričom bol faulovaný hráčom A10, ktorý sa dostal pod strieľajúceho hráča vo vzduchu a spôsobil pri jeho dopade kontakt nohami – „landing“ faul – v rozpore s článkom 33.6. Toto ostalo nepotrestané a v nasledujúcom protiútoku B11 nešportovo fauloval hráča A10 po odohratí lopty, kedy ho telom „bodyčkoval“. Za tento kontakt bola B11 udelená osobná chyba, pričom mala byť udelená nešportová chyba v súlade so splnením kritéria C2 podľa článku 37.1.1. Následne A10 nešportovo reagoval a hrubo agresívne atakoval hráča B11, za čo bol zo stretnutia vylúčený.

Výsledok: V slede situácií teda vidíme postupne nesprávne rozhodnutie (neodpískaný faul pri streľbe), opäť nesprávne (obyčajný faul namiesto nešportového) a na záver správne rozhodnutie rozhodcov (diskvalifikačná chyba).

Situácia č. 5 - nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 Oficiálnych pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

 • kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel
 • kritérium C3 – Zbytočný kontakt spôsobený obrancom v snahe zastaviť protiútok súpera, keď hráč nemá záujem hrať loptu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč nezačne streľbu na kôš

V tomto prípade brániaci A3 chytil hráča B1 pri driblingu v prechodovej fáze najprv ľavou rukou cez hrudník bez možnosti hrať loptou a následne si ho pridržal aj druhou rukou. Rozhodcovia odpískali osobnú chybu a po vzájomnej porade ju správne vyhodnotili ako nešportovú chybu podľa splnených kritérií C1 a C3.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 6 - nešportová chyba

Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich (štyroch) kritérií:

 • kritérium C4 - Nedovolený kontakt obrancu zozadu alebo zboku na útočníka, ktorý postupuje smerom na súperov kôš a medzi postupujúcim útočníkom a košom nie je žiadny ďalší obranca a:

a) postupujúci hráč má loptu pod kontrolou

b) postupujúci hráč sa pokúša získať kontrolu nad loptou

c) lopta bola prihraná na postupujúceho hráča

Toto sa aplikuje, kým útočiaci hráč nezačne pokus o hod na kôš.

V tomto prípade hráč A3 vypichol prihrávku B14 na B10 a rozbiehal sa na súperov kôš a získať vypichnutú loptu pod kontrolu, pričom medzi A3 a súperovým košom nebol žiadny obranca. Pri tomto pokuse bol A3 zozadu zatiahnutý za ruku hráčom B10. B10 bola udelená nešportová chyba v súlade so splneným kritériom C4.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Zdroj: refbasket.sk

Foto: Katarína Puškášová