• 1.

  INT Inter
  16-4 36
 • 2.

  LEV Levice
  15-6 36
 • 3.

  SVT Svit
  14-6 34
 • 4.

  ZIL Žilina
  11-8 30
 • 5.

  PDA Prievidza
  10-9 29
 • 6.

  KOM Komárno
  9-11 29
 • 7.

  SNV Spišská N.V.
  7-12 26
 • 8.

  HAN Handlová
  6-14 26
 • 9.

  LUC Lučenec
  1-19 21

Odvolacia komisia SBL zmenila rozhodnutia disciplinárneho riaditeľa SBL Rastislava Javorského z piateho semifinálového zápasu medzi basketbalistami Interu Bratislava a KB Košice.

Čo sa vlastne udialo? Roztržka v 25. minúte zápasu medzi oboma celkami vyústila do diskvalifikačnej chyby Jermonta Hortona a Svetozara Stamenkoviča. Spúšťacím bodom mal byť údajný pľuvanec hosťujúceho hráča Vladimira Djordjeviča smerom k domácemu Hortonovi. „Jediné, čo mi je ľúto, je vylúčenie Stamenkoviča. Predchádzalo tomu Djordjevičove opľutie Hortona a potom Stamenkovič vybehol z lavičky a udrel päsťou do tela Hortona. Myslím si, že to sa nemá stávať na basketbalovej palubovke. Jednoducho, na ihrisku sa musí ukázať, kto je lepší. Takéto veci ja nepodporujem. Takéto veci sa nemôžu stávať, je to zlá reklama pre všetkých,“ nechal sa počuť po zápase tréner Interu Oliver Vidin. Jeho náprotivok Miljan Čurovič mal na túto vec odlišný pohľad: „Jednému z najlepších hráčov ligy Stamenkovičovi odpískali rozhodcovia dva fauly za jeho prvé dva dotyky. Pokiaľ ide o situáciu z 25. minúty, poviem to tak, že také je play off. Nemyslím si však, že to malo takto vyzerať, hráčov za to určite nepochválim, ale patrí to k emóciám v play off. Vedu by som z toho nerobil.“

Prvotné rozhodnutia (k dispozícii tu, tutu) napokon nepriniesli žiadne zápasové stopky, ale hráči obišli len s peňažnými trestami. Konkrétne Jermont Horton a Svetozar Stamenkovič s pokutou vo výške 100,-€, Vladimir Djordjevič obišiel s trestom vo výške 500,-€. Voči týmto verdiktom sa odvolal bratislavský klub, preto prišla na rad Odvolacia komisia SBL.

Tá rozhodla nasledovne – pivotovi Košíc Svetozarovi Stamenkovičovi bol pozmenený verdikt, napokon mu bola udelená jednozápasová stopka, peňažný trest vo výške 100,-€ zostáva v platnosti. Citujeme z rozhodnutia odvolacej komisie (k dispozícii tu): „Napadnutým Rozhodnutím DR č. 16/2017/18 zo dňa 22.04.2018 (ďalej len „Rozhodnutie“) bol hráč KB Košice č. 41 Svetozar Stamenkovič uznaný vinným, že sa svojím „hrubým nešportovým správaním“ dopustil disciplinárneho previnenia, za čo mu bol uložený disciplinárny trest finančnej pokuty vo výške 100,00 € v zmysle bodu 11.1.1 Prílohy DP SBA. Po vyhodnotení odvolania a vyjadrenia a aj všetkých ostatných dostupných dôkazných prostriedkov OK SBL konštatuje, že napadnuté rozhodnutie vo svojej výrokovej časti definuje zavinenie hráča KB Košice č. 41 Svetozar Stamenkovič ako „hrubé nešportové správanie“. V zmysle bodu 1.4. Prílohy k DP č. 1 OK SBL za hrubé správanie, šarvátku a podnecovanie agresivity uložila hráčovi KB Košice č. 41 Svetozar Stamenkovič kumulatívny trest v rozsahu 1 zápasu zákazu pretekárskej činnosti na najbližší súťažný zápas SBL v spojení s finančnou pokutou vo výške 100,00 €.“

Zmeny sa týkajú aj rozhodnutia v prípade Vladimira Djordjeviča. Odvolacia komisia SBL (k dispozícii tu) rozhodla, že Rozhodnutie DR č. 18/2017/18 zo dňa 22.04.2018 sa zrušuje a vec sa vracia prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. „OK SBL však považuje za dôležité upozorniť prvostupňový orgán na to, že nevykonal dôsledné dokazovanie, nakoľko už v kontrolnom formulári zo stretnutia sú uvedené skutočnosti s ktorými sa prvostupňový orgán pri vydávaní svojho rozhodnutia mal zaoberať, ale podľa jeho obsahu sa nezaoberal (napr. vykonať výsluch dotknutých osôb). Na základe vyššie uvedeného OK SBL rozhodla tak, že pôvodné rozhodnutie sa v zmysle ustanovenia bodu 3.21 Štatútu Hracej komisie SBA zrušuje a vracia prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie, doplnenie dokazovania a rozhodnutie. Prvostupňový orgán je názorom odvolacieho orgánu viazaný /proti rozhodnutiu je možné podať opätovne opravný prostriedok/,“ uvádza v oficiálnom komuniké.

Foto: Vladimír Dorňák