• 1.

  LEV Patrioti
  19-6 44
 • 2.

  HAN Handlová
  16-8 40
 • 3.

  PDA Prievidza
  15-10 40
 • 4.

  SVT Svit
  15-10 40
 • 5.

  KMR Komárno
  15-10 40
 • 6.

  SNV Rytieri
  13-13 39
 • 7.

  INT Inter
  10-16 36
 • 8.

  LUC Lučenec
  7-18 32
 • 9.

  NIT Nitra
  3-22 28

Mesiac s mesiacom sa zišiel a opäť je tu čas na rozbor udalostí zo zápasov Niké SBL. Združenie basketbalových rozhodcov, na čele s národným školiteľom Borisom Gabarom, prináša štvrté vydanie rubriky "Očami rozhodcu".  V tomto prípade sa pozreli na päticu vybraných momentov. 

Situácia č. 1 - technická chyba

Podľa článku 36.2.1 oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude:

 • dráždiť alebo znevažovať súpera

V tomto prípade po dosiahnutí úspešného koša z hry hráč A2 prekročil na palubovke ležiaceho súpera B20, čo je považované za hrubé znevažovanie súpera. Hráčovi A2 bola správne udelená technická chyba.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 2 –  Dvojitý dribling

V článku 24.1.4 Oficiálnych pravidiel basketbalu je uvedené:

Nasledujúce situácie nie sú dribling (okrem iného):

 • Hodenie lopty do dosky a následné znovuzískanie kontroly nad loptou

Navyše v článku 24-1 a 24-3 Oficiálneho výkladu pravidiel basketbalu sa píše: Ak hráč úmyselne hodí loptu do vlastnej alebo súperovej dosky, tak sa to nepovažuje za dribling. V tomto prípade hráč A1 po skončení driblingu loptu hodil do dosky a opätovne ju chytil dvoma rukami. Následne začal druhý dribling, avšak predtým ako sa lopty dotkol iný hráč. Po skončení driblingu a hodení lopty o dosku a jej chytení môže A1 vystreliť či prihrať, to je dovolená hra, ale nemôže začať druhý dribling. Rozhodcovia nevyhodnotili situáciu správne, pretože hráč A1 sa dopustil priestupku – dvojitý dribling.

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 3 -  kroky

Implementácia „nultého kroku“ dáva hráčom príležitosť získať kontrolu nad loptou v pohybe pomocou tzv. nultého kroku. Tento krok sa nepočíta ako akcia s držaním lopty, čo znamená, že ďalší krok pohybujúceho sa hráča s loptou sa považuje za krok č.1. V tomto prípade ako nultý krok považujeme pohyb pravou nohou A14 v momente, keď ukončil dribling išiel chytiť loptu pevne do rúk. Celkovo A14 spravil 3 kroky, kde prvý krok s loptou je považovaný za nultý krok (0-1-2).

Výsledok: nesprávne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 4 - technická chyba - filmovanie

Podľa článku 36.2.1 oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude (okrem iného):

 • filmovať chybu

V tomto prípade hráč B1 dopadol na palubovku po strele na kôš a až následne sa hodil dozadu, čím sa snažil vyvolať dojem, že jeho pád spôsobil hráč A8. Nakoľko sa jedná o jednoznačné filmovanie, rozhodcovia sú oprávnení filmujúcemu hráčovi udeliť technickú chybu bez predošlého upozornenia družstva. Rozhodcovia vyhodnotili situáciu správne a udelili B1 technickú chybu za filmovanie.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Situácia č. 5 - zrážanie hodu na kôš

Podľa článku 31.2.4 pravidiel basketbalu platí, že bránenie hodu na kôš nastáva, ak:

 • Po pokuse o hod na kôš z hry alebo po poslednom trestnom hode sa hráč dotkne koša alebo dosky počas toho, ako je lopta v kontakte s obručou
 • Po trestnom hode po ktorom nasleduje ďalší trestný hod (hody) sa hráč dotkne lopty, koša, alebo dosky pokiaľ má lopta stále možnosť spadnúť do koša
 • Hráč prestrčí zospodu ruku cez kôš a dotkne sa lopty
 • Brániaci hráč sa dotkne lopty alebo koša pokiaľ je lopta v koši a tým zabráni tomu, aby lopta prepadla košom
 • Hráč spôsobí vibráciu koša, alebo sa na kôš zavesí spôsobom, ktorý podľa názoru rozhodcu zabránil lopte, aby spadla do koša alebo spôsobil, že spadla do koša
 • Hráč sa zavesí na kôš a hrá s loptou

V tomto prípade počas dopichnutia lopty do súperovho koša sa A1 zavesil na obruč v čase, keď lopta bola v kontakte s obručou, následne v dôsledku stiahnutia obruče lopta padla do koša. Toto nie je dovolené.

Výsledok: správne rozhodnutie rozhodcov

Zdroj: refbasket.sk

Foto: Lukáš Droppan